Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal

 

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 
Lucfalvai Közös Önkormányzati HIvatal

adóeljárási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű egy év –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3129 Lucfalva, Rákóczi út 38.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

adóeljárási 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. melléklet 3. pont adókönyvelési 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pont

Ellátandó feladatok:

Adóügyi feladatok ellátása, könyvelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóeljárási és adókönyvelési feladatok ellátása Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó megjelölt települések adóeljárásai során.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) A Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium,

•         Felhasználói szintű Informatikai rendszerismeret,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         részletes önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet alapján, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai elképzelések bemutatása, nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről, hogy azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi eljárás vállalásáról

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         önkormányzati adóügyi tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Demjénné Mustos Beatrix nyújt, a 06-20/429-8329 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3129 Lucfalva, Rákóczi út 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: LF/543/2018. , valamint a munkakör megnevezését: adóeljárási ügyintéző.

 

•         Személyesen: Demjénné Mustos Beatrix , Nógrád megye, 3129 Lucfalva, Rákóczi út 38. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a jegyző bírálja el a fenntartó polgármesterek véleményének kikérésével. A pályázók az eredményről a bírlálatot követő 8 napon belül értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntarja a jogot a pályázat érvénytelenné nyilvánításához.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

•         Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal és önkormányzatainak hirdetőtáblája - 2018. július 17.

•         Lucfalva honlapja - 2018. július 17.