2016 | 12 | 19
Lucfalva Község Önkormányzata
LUCFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA asp KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

 

Lucfalva Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Közigazgatás- és Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) keretében azzal a céllal, hogy csökkentse a közigazgatás adminisztratív terheit, javítsa az átláthatóságot, valamint intézményi kapacitásainak javításával hozzájáruljon a hatékony közigazgatáshoz. A pályázat benyújtására az országos szinten egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli rendszer (ASP) bevezetése érdekében került sor.

A Lucfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Lucfalva székhellyel működik, Nagybárkány, Nagykeresztúr, Sámsonháza, Márkháza, és Kisbárkány önkormányzataival társulva. A projekt keretében az ASP iratkezelő rendszer, gazdálkodási rendszer, adórendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, iktató rendszer, valamint a hagyatéki leltár rendszer megfelelő működéséhez szükséges informatikai eszközök, szoftverek beszerzésének finanszírozása valósul meg, valamint elkészül a hivatal IT-biztonsági és iratkezelési szabályzata is.

Az ASP rendszerhez való csatlakozás érdekében beszerzésre kerül 4 db asztali számítógép monitorral, 4 db laptop, 11 db kártyaleolvasó, 1 db multifunkciós nyomtató, 1 db szünetmentes tápegység, valamint 1 db switch eszköz.

A projekt keretében az informatikai infrastruktúra fejlesztése mellett az IT biztonsági szabályzat átdolgozása és az Iratkezelési szabályzat ASP működési rendjéhez való igazítása is megtörténik. A pályázó a szolgáltató közreműködésével elvégzi az adattisztítást, a rendszer testre szabását, a paraméterezést, a jogosultságok beállítását, valamint az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján az adatok betöltését az informatikai rendszerbe. A pályázati forrásból a hivatal valamennyi köztisztviselője részt vesz a szükséges oktatásokon.

A fejlesztés megvalósításához az önkormányzat 6.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el 100%-os támogatási intenzitás mellett a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00613 azonosító számú pályázat keretében. A megvalósítás tervezett időtartama: 2016.10.12.-2018. 06.30.

 

 

 

Bővebb információ:
06-32-394-200
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A megjelenített adatok a Htv. 42/B. § alapján a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerébe érkezett önkormányzati adóhatóságok (jegyzők) adatszolgáltatásai alapján kerültek összesítésre, az az önkormányzatok kihirdetett adórendeleteinek szöveges - az önkormányzati adóhatóság által írásban közölt - adatait tartalmazza, s mint olyan nem minősül jogszabálynak, jogforrásnak. A feltüntetett adatok teljességéért a Magyar Államkincstár - jogkörének hiányában - nem vállalja a felelősséget, az kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, továbbá az önkormányzati adóztatással, valamint a feltüntetett adórendeletek szövegeivel kapcsolatban részletesebb felvilágosítást a települési önkormányzat jegyzője (az önkormányzati adóhatóság) tud adni a megadott elérhetőségek valamelyikén.

LUCFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  Aktuális állapot (2018.01.08.)
Állapot megjelenítése...

 

3129 Lucfalva, Rákóczi út 38.
www.lucfalva.hu
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
32394200
www.lucfalva.hu

 

Adónem Adónem bevezeté- sének napja Jelleg | mérték (alsó határ - felső határ) | hatályba lépésének napja Adóelőny Számlaszáma, érvényessége
Magánszemély kommunális adója 1995.07.01
tételes - év - | 5 000 Ft   | 2016.01.01
Részletek... 11741048-15450975-02820000
1995.07.01. -
Helyi iparűzési adó (ideiglenes jelleg) 2005.01.01
tételes - nap - | 1 500 Ft   | 2013.07.01
- 11741000-15450975-03540000
2005.01.01. -
Helyi iparűzési adó (állandó jelleg) 1992.01.01
egykulcsos - év - | 1,5 %   | 2014.01.01
- 11741048-15450975-03540000
1992.01.01. -

 

Elérhetőségeink

Cím: 3129 Lucfalva Rákóczi út 38. 
Telefon: 06-32-394-200 
Fax: 06-32-394-200
Email: lucfalva3129@gmail.com
GPS: H:48.0305692
SZ:19.691604

 

Ügyfélfogadás

Hétfő:   12:00 - 16:00
Kedd:  Ügyfélfogadás szünetel
Szerda:  Ügyfélfogadás szünetel
Csütörtök:   Ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 09:00 - 12:00

 

Térkép

 
Go to top