LAKOSSÁGI  FELHÍVÁS

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Lucfalva  Község Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

 

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket.

A munka jelenleg az előkészítés fázisában van, melynek során a 5/2017. (V.03.)  önkormányzati rendelettel megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerint a PARTNEREK -  érintett lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek - a készülő dokumentumokkal kapcsolatban

-          a lakossági fórumon szóban,

-          illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül írásos javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

A  véleményezés módja: A Lucfalvai Közös Önkormányzati  Hivatalban átvehető, vagy Lucfalva község honlapjáról (www.lucfalva.hu) letölthető partneri adatlap kitöltésével.

Az írásos véleményeiket, javaslataikat és észrevételeiket 2017. június 20-ig juttathatják el az Önkormányzat címére: 3129  Lucfalva, Rákóczi út 38.  vagy az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.e-mail címre.

A név és cím nélkül beérkezett javaslatokat, véleményeket nem áll módunkban figyelembe venni !

 

A fenti témákkal kapcsolatosan

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK

 

2017. június 07-én   szerdán 17.00 órakor

a Községházán  3129 Lucfalva, Rákóczi út38.

 

A Község Önkormányzata aktív részvételre hívja fel a PARTNEREKET, amelynek keretében a javaslatok, észrevételek megfogalmazásán túl várjuk a Településképi Arculati Kézikönyvhöz felhasználható „Jó példák” épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés, emléktáblák), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása, sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések bemutatását, javaslatát digitális fotók formájában az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  e-mail címre várjuk jpeg formátumban, az érintett objektum megjelölésével, megnevezésével.

 

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a fenti témával kapcsolatos kérdésköröket érinti.

A Lucfalva–Nagykeresztúr – Márkháza – Kisbárkány  Köznevelési  Intézményi Társulás  ülését összehívom,  melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés ideje: 2017.  április 03.   (hétfő )14,00  óra
Az ülés helye: Községháza tanácsterme (Lucfalva, Rákóczi utca 38.  )

Napirendi pontok:

1.)    A Fészek Óvoda 2017. évi költségvetés módosításának  megtárgyalása

     Előterjesztő: Bakos Gyula elnök

2.)    A Társulás 2017. évi költségvetés módosításának  megtárgyalása    

     Előterjesztő: Bakos Gyula elnök

3.)    A Fészek Óvoda működésével kapcsolatos cialis pas cher feladatok megtárgyalása

-          a nyári zárva tartás meghatározása,

-          a beiratkozás időpontjának meghatározása

      4.)        Egyebek

Meghívott:
Bakos Gyuláné óvodavezető
Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei

Lucfalva 2017. március 28.     

 

 

Bakos Gyula
elnök

Az előterjesztés anyaga az ülést megelőzően megküldésre kerül. 

Elérhetőségeink

Cím: 3129 Lucfalva Rákóczi út 38. 
Telefon: 06-32-394-200 
Fax: 06-32-394-200
Email: lucfalva3129@gmail.com
GPS: H:48.0305692
SZ:19.691604

 

Ügyfélfogadás

Hétfő:   12:00 - 16:00
Kedd:  Ügyfélfogadás szünetel
Szerda:  Ügyfélfogadás szünetel
Csütörtök:   Ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 09:00 - 12:00

 

Térkép

 
Go to top